Spomenik prirode

Uredbom Vlade Srbije, Sopotnica je krajem 2005. proglašena spomenikom prirode, zaštićenim prirodnim dobrom od izuzetnog značaja

 

Najveći vodopadi u Srbiji

Postoje tri nivoa vodopada, a najveći vodopad pada sa visine oko 25 metara, mnogim virovima i veoma hladnom vodom.

 

Odmor na selu

Domaća atmosfera, tradicionalna kuhinja, zdravo prirodno okruženje su samo neke od prednosti ovog vida odmora i rekreacije.

Kalendar

Statistika

086177
Danas
Ove nedelje
Proslog meseca
UKUPNO
38
168
1392
86177

GTranslate

Serbian English German Italian Russian

Projekt "Veľké Ripňany 2017 - We are connecting the EU citizens" financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov

 

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"

 

Účasť: projekt umožnil stretnutie 803 občanov, z ktorých 599 pochádzalo z obce Veľké Ripňany (Slovensko), 56 z MZ Sopotnica - Prijepolje (Srbsko), 46 z obce Dabrowa (Poľsko), 4 z neziskovej organizácie Association Internationale des Soldats de la Paix (Francúzsko), 14 z obce Szanda (Maďarsko), 25 z Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky (Slovensko), 9 zo združenia Československý legionář (Česká republika), 50 z obce Želetice (Česká republika).

 

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci (Veľké Ripňany, Slovensko) od 29.09.2017 do 01.10.2017

 

Stručný opis:

 

Dňa 29.09.2017 starosta obce oficiálne privítal účastníkov podujatia, predstavil hlavnú myšlienku projektu, jednotlivých partnerov a ich úlohy v projekte, oboznámil účastníkov s históriou spolupráce. Účastníci podujatia zamerali pozornosť na oboznámenie sa s témami európskeho občianstva, solidarity, tolerancie, s politikou EÚ a jej dopadom na život občanov EÚ. Zúčastnení získali prehľad, praktické príklady riešenia súčasných problémov EÚ, bezpečnosti, ohrozenia hodnôt EÚ. Počas stretnutia predstaviteľov partnerských obcí a združení sa diskutovalo o možnostiach spolupráce. Prezentácia na tému “Hádaj, z ktorej krajiny pochádzam” umožnila budovať vzťah k Európskej Únii u najmenších, získali základné informácie o jednotlivých členských štátoch. Vo večerných hodinách sa konal hudobný kultúrny večer zameraný na spoznávanie kultúr, tradícií a zvykov národov žijúcich v Európskej Únii.

 

Dňa 30.09.2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na euroskepticizmus a jeho vplyv na budúcnosť EÚ, získali informácie o  prínosoch politík EÚ, úspechoch EÚ, o spôsoboch miestneho (regionálneho) rozvoja, o vzťahu medzi politikami EÚ a vnútroštátnymi politikami, o vplyve mechanizmu EÚ voči členským štátom, získali konkrétnejšie informácie o prínosoch a príležitostiach, ktoré poskytuje EÚ svojim občanom. V popoludňajších hodinách sa konala prezentácia príkladov dobrej praxe, kde účastníci získali konkrétnu predstavu o možnostiach využitia miestnych iniciatív a projektov na rozvoj komunity. Účastníci podujatia si uvedomili dôležitosť aktívnej účasti na komunitnom živote, podporovaní aktivít občanov pri rozvoji komunity a zavádzaní participatívnych prvkov do riadenia a prevádzky obcí. Občanom boli prezentované zaujímavé projekty, ktoré boli zrealizované. V podvečerných hodinách mali účastníci podujatia príležitosť diskutovať o budúcnosti EÚ, prezentovali svoje dlhodobé predstavy o fungovaní EÚ, ponúkali nové myšlienky a možné kroky, ktoré by mala EÚ realizovať súvisiace so sociálnou, hospodárskou a politickou súdržnosťou, ako zachovať svoju vedúcu úlohu v čoraz globalizovanejšom svete, ktorý čelí globálnym problémom. V rámci kultúrnych a športových aktivít sa konala ukážka tradičných remeselných zručností a gastronómie, výstava umeleckých diel z predchádzajúcich stretnutí, aktivity pre deti - výtvarná súťaž súvisiaca s EÚ, puzzle, vlajky.

 

Dňa 01.10.2017 účastníci podujatia získali informácie o možnostiach zapojenia sa do riešenia záležitostí EÚ, základných právach občanov EÚ a ich úlohe v občianskej spoločnosti, získali informácie o nástrojoch občianskej participácie na procese tvorby politík EÚ ako sú The Citizens Dialogue, Your Voice for Europe, možnosť aktívnej účasti na voľbách do Európskeho parlamentu 2019. V dopoludňajších hodinách sa konala Záverečná konferencia  spojená so zhodnotením projektu, dosiahnutých výsledkov, súlad s prioritami EÚ a vplyv na život zúčastnených občanov.

Počas celého podujatia bol účastníkom k dispozícii informačný stánok na tému “Dobrovoľníctvo” zameraný na prezentáciu aktívnej formy účasti mladých ľudí na miestnej, regionálnej a európskej úrovni. Účastníci podujatia získali informácie o pozitívnych aspektoch dobrovoľníctva, ako je uvedenie základnej hodnoty solidarity EÚ do praxe, o iniciatíve Európskeho zboru solidarity. Mladá generácia získala poznatky o výhodách, skúsenostiach a možnostiach dobrovoľníctva, získala odlišný pohľad na dobrovoľnícke aktivity (nástroj na zvyšovanie úrovne kompetencií súvisiacich s trhom práce a spôsobom rozvoja komunít).

 

 

  • 31300  Prijepolje, Sopotnica

Kontakt forma